Abeno Harukas and Tsutenkaku 4K(あべのハルカスと通天閣 4K)

Abeno Harukas and Tsutenkaku 4K(あべのハルカスと通天閣 4K)

Abeno Harukas and Tsutenkaku 4K(あべのハルカスと通天閣 4K)


大阪の新旧二大タワー、あべのハルカスと通天閣。